cel kampanii

 

 

Kampania społeczna ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców województwa śląskiego na temat udzielania pierwszej pomocy a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa. 
Pierwsza pomoc to niezwykle ważny temat, od naszej reakcji zależy bowiem życie drugiego człowieka. Dlatego tak ważna jest znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

co planujemy

organizacja pokazów pierwszej pomocy

Na terenie województwa śląskiego zostaną zorganizowane pokazy pierwszej pomocy, podczas których mieszkańcy będą mieli możliwość zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną ale również będą mogli przećwiczyć wykonywanie resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Będziemy pokazywać, że wystarczy wykonać kilka prostych czynności aby uratować komuś życie.

REALIZACJA SPOTU PROFILAKTYCZNEGO

Spot profilaktyczny będzie propagował udzielanie pierwszej pomocy.

ORGANIZACJA KONKURSU plastycznego "Bezpiecznie i od serca"

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, w tym Specjalnych Szkół Podstawowych (dodatkowa kategoria konkursowa) i trwa od 18.09.2019 r. do 23.10.2019 r.

organizacja konkursu wiedzy

Zostanie zorganizowany konkurs wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy.

organizacja festynu

Na zakończenie akcji zostanie zorganizowany festyn, podczas którego zostaną podsumowane wszystkie przeprowadzone działania, jak również zostaną wyłonieni finaliści konkursu "30 na dwa ratuje życie".

Close Menu